foto0 foto1 foto10 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6 foto7 foto8 foto9.jpg
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony Środowisko - Urząd Miasta i Gminy Ostroróg.

 

Pobierz PDF

Środowisko

 

Informacje dotyczące publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach
zawierających informacje o środowisku i jego ochronie:

 

http://www.ostrorog.sios.pl

https://system.sios.pl/search

 

I N F O R M A C J A

 

1. Odpady komunalne z terenu miasta i gminy Ostroróg od mieszkańców z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych odbiera Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych TRANS-KOM Sp. z o.o., ul. Dojazd 30,    60-631 Poznań.

2. Miejscem zagospodarowania przez podmiot odbierający odpady komunalne zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania  jest Zakład Utylizacji Odpadów CLEAN CITY Sp. z o.o., Mnichy 100, 64-421 Kamionna.

 3. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym można oddać w następujących punktach:

- zbierający  Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych TRANS-KOM Sp. z o.o., ul. Dojazd 30, 60-631 Poznań;

- punkty zbierania:

  •  odbiór przez firmę odpadów zgodnie z ustalonym harmonogramem bezpośrednio z nieruchomości;
  • Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów na terenie wsi Zapust, gm. Ostroróg zgodnie z harmonogramem otwarcia punktu; 

 

                                               Urząd Miasta i Gminy

                                                        w Ostrorogu

  

 

1. PRZYRODA:

- Uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów - informacje - pobierz

- Wniosek o zezwolenie na wycinkę drzew - pobierz

- Podstawy prawne dotyczące przyrody - pobierz

2. ŚRODOWISKO, ODPADY, CZYSTOŚĆ:

- Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest - pobierz

- Informacja - azbest - zobacz

  Załącznik nr 1 - Formularz inwentaryzacyjny - zobacz

- Informacje dotyczące systemu gospodarowania odpadami na terenie miasta i gminy Ostroróg - zobacz

- Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie MiG Ostroróg - pobierz

- Przepisy prawne dotyczące środowiska - pobierz

- Przepisy prawne dotyczące gospodarki odpadami - pobierz

- Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w 2013 roku - pobierz

- Komunikat - pobierz

- Aktualizacja programu ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Ostroróg na lata 2013 -2016 z perspektywą do roku 2020

Załącznik nr 1 - zobacz

Załącznik nr 2 - zobacz

- Uchwała Rady Miejskiej w sprawie: przyjęcia Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Ostroróg na lata

    2013-2016 z perspektywą do roku 2020 -  zobacz

- Informacja Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu - Chrońmy ptaki w miastach.

- Informacja - "Program ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej" - zobacz

3. ROLNICTWO:

- Przepisy prawne dotyczące spraw rolniczych - pobierz

4. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- Program zwalczania choroby Aujeszkyego na terenie woj. wielkopolskiego - zobacz

5. NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnych w 2017 roku (II półrocze)

- 1.png

 

- 2.png

 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnych w 2017 roku (I półrocze)

- harm.png

- zasady.png

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnych w 2016 roku

- harmo_ii_polrocze_2016.jpg

 

 

 

Zasady gromadzenia odpadów komunalnych

- harmnogram_ii_polrocze_2016.jpg_cz2.jpg

 

 

 

 - segregacja.jpg

 

 - ulotka_segreg.jpg

 

- Uchwała Nr XXIII/140/2012 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 18 grudnia 2012 r w sprawie; przyjęcia Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Ostroróg - zobacz

- Uchwała Nr XXIV/150/2013 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 27 lutego 2013 roku w sprawie: zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Ostrorogu Nr XXIII/140/2012 z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy OSTRORÓG” - zobacz

- Uchwała nr XXIII/141/2012 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenie stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności - zobacz

- Uchwała Nr XXIII/142/2012 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości - zobacz

- DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - zobacz

- Uchwała Nr XXIII/143/2012 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - zobacz

- Uchwała Nr XXIII/144/2012 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi - zobacz

- KOMPOSTOWNIK - zobacz

Analiza stanu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta i gminy Ostroróg w roku 2013 - zobacz

 Analiza stanu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta i gminy Ostroróg w roku 2014 - zobacz

Analiza stanu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie  miasta i gminy Ostroróg w roku 2015 - zobacz

Uchwała Nr XIV/139/2015 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIII/141/2012 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności - zobacz

Uchwała Nr XIV/140/2015 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 5 listopada  2015 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIII/142/2012 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości - zobacz

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIV/140/2015  Rady Miejskiej w Ostrorogu  z dnia 5 listopada  2015: DEKLARACJA  O  WYSOKOŚCI  OPŁATY  ZA  GOSPODAROWANIE  ODPADAMI  KOMUNALNYMI  DLA  NIERUCHOMOŚCI,  NA  KTÓRYCH  ZNAJDUJĄ  SIĘ  OGRODY  DZIAŁKOWE,  NIERUCHOMOŚCI  POD  OGRODY  I  SADY  WRAZ  Z  ZABUDOWĄ  TOWARZYSZĄCĄ   LUB  INNYCH  NIERUCHOMOŚCI  WYKORZYSTYWANYCH  NA  CELE  REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE - zobacz

Uchwała  Nr XIV/141/2015 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia  5 listopada  2015 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIII/143/2012 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie  terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - zobacz

Uchwała Nr XIV/142/ 2015 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia  5 listopada  2015 r. w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi - zobacz

Analiza stanu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Ostroróg w roku 2016 - zobacz

UMiG Ostroróg
  • AQUANET
  • Przedszkole Miś Uszatek
  • Puszcza Notecka
  • Starostwo Powiatowe w Szamotułach
  • Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski
Urząd Miasta i Gminy Ostroróg
Wroniecka 14, 64-560 Ostroróg, woj. wielkopolskie
tel.: 61 2916565/ 61 29 31 710
fax: 61 2916597/ 61 29 31 712
email: Ostrorog_UMiG@wokiss.pl
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x