foto0 foto1 foto10 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6 foto7 foto8 foto9.jpg
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony Program - Urząd Miasta i Gminy Ostroróg.

 

Pobierz PDF

Program

 

- plakat_trzeci.png

UWAGA !!!

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrorogu informuje, że w przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko, należy złożyć wniosek wraz z prawidłowo wypełnionymi załącznikami. Nie ma konieczności załączać zaświadczeń z urzędu skarbowego, ani z ZUS – zostaną one zweryfikowane elektronicznie przez pracowników OPS.

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E 

 

 

         Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrorogu  informuje, że  wnioski   dotyczące świadczenia wychowawczego – 500 plus będą przekazane   przez dzieci i młodzież, które uczęszczają do Zespołu Szkół w Ostrorogu  oraz do Przedszkola „Mis Uszatek” w Ostrorogu, nadal można pobierać   ze strony internetowej www.ostrorog.pl, a także w siedzibie OPS-u.

 

Wypełnione wnioski pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrorogu  przyjmować będą w Punkcie Konsultacyjno  – Informacyjnym w godzinach urzędowania OPS-u,  tj. w poniedziałki od godz. 8:00 do godz. 16:00, od wtorku do piątku  od godz.  7:30  do godz. 15:30.

 

 

Ustala się harmonogram przyjmowania

 

MIEJSCOWOŚCI

TERMIN
  PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW

GODZINY

PRZYJMOWANIA

WNIOSKÓW

BIELEJEWO, KAROLEWO

01.04.2016r.

7.30-15.30

BININO

 

04.04.2016r.

8.00-16.00

BOBULCZYN,

FORESTOWO,

KLEMENSOWO

05.04.2016r.

7.30-15.30

OPOROWO

06.04.2016r.

7.30-15.30

DOBROJEWO

    07-08.04.2016r.

7.30-15.30

WIELONEK, ZAPUST

11.04.2016r.

8.00-16.00

RUDKI HUBY, RUDKI

12.04.2016r.

7.30-15.30

PIASKOWO

13.04.2016r.

7.30-15.30

SZCZEPANKOWO

14-15.04.2016r.

7.30-15.30

KLUCZEWO,

KLUCZEWO HUBY

18.04.2016r.

8.00-16.00

 

OSTRORÓG

19-27.04.2016r.

8.00-16.00

7.30-15.30

 

 

 

Szanując Państwa czas uprzejmie prosimy o przestrzeganie powyższego harmonogramu. W wyjątkowych sytuacjach po uzgodnieniu z tut. OPS  tel. 612931719/612931733 wnioski będzie można złożyć w innym terminie.

 

 UWAGA !!!

 

 •  Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrorogu dodatkowo informuje, że niezależnie od tego czy Państwo złożycie wniosek na świadczenie wychowawcze w miesiącu kwietniu, maju czy czerwcu 2016 roku,  w/w świadczenie zostanie wypłacone  ze spłatą od miesiąca kwietnia br. Po złożeniu wniosku do 1 lipca br. świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z trzymiesięcznym wyrównaniem wstecz, natomiast wnioski złożone od 2 lipca br. wypłacane będą na bieżąco. 
 • Świadczenie wychowawcze wypłacane będzie w terminie do dnia 30, 31 każdego miesiąca  po otrzymaniu dotacji z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

 

 

Program Rodzina 500 plus to nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków.
Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także na pierwsze lub
jedyne dziecko. To nawet 6.000 zł netto rocznego wsparcia dla dziecka. Świadczenie wychowawcze to wsparcie długofalowe. Program Rodzina 500 plus to systemowe wsparcie polskich rodzin.

 

- 500plus.jpg

 

 • Świadczenie wychowawcze – RODZINA 500 PLUS

   

  Do każdego wniosku o świadczenie wychowawcze należy dołączyć:

  1. Kserokopie dowodów osobistych rodziców dzieci;

  2. Kserokopie skróconego/pełnego aktu urodzenia dziecka/dzieci;

  3. Nr konta bankowego na wniosku.

  W przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze także na pierwsze dziecko dodatkowo należy dołączyć:

  4. Kserokopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;

  5. Kserokopię aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka w  przypadku osób samotnie wychowujących dziecko/dzieci;

  6. Zaświadczenia lub oświadczenia o dochodzie nieopodatkowanym za 2014 r. - Oświadczenie (stanowiące załącznik  nr  2  do  wniosku)  musi  być  podpisane    przez  wszystkich  pełnoletnich  członków  rodziny;

  7. Zaświadczenie lub oświadczenie  o wysokości składki zdrowotnej za 2014 r.- z zakładu pracy  jeżeli w 2014 r.  pracował w jednym zakładzie pracy (jeżeli osoba w 2014 r. pracowała  w kilku zakładach pracy zaświadczenie/oświadczenie  o składce zdrowotnej z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych);

  8. Oświadczenie o wysokości osiągniętego dochodu w 2014 r., w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w formie ryczałtu lub karty podatkowej - Oświadczenie (stanowiące załącznik nr 3                    do   wniosku) –  musi  być   podpisane   przez   wszystkich   pełnoletnich   członków   rodziny;

  9. Zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości osiągniętego dochodu w 2014 r. w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego  -  Oświadczenie (stanowiące załącznik nr 4 do wniosku) -  musi być podpisane przez wszystkich pełnoletnich członków rodziny;

  10. Kserokopia zaświadczenia właściwego organu gminy lub nakaz płatniczy za 2014 r. (w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego);

  11. Oświadczenia pełnoletnich członków rodziny o ilości miesięcy, w których dochód został osiągnięty w 2014 r.;

  12. Orzeczenie sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;

  13. Kserokopię wyroku orzekającego rozwód lub separację;

  14. Przekazy lub przelewy dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów w 2014 r.                    lub płaconych przez członka rodziny na rzecz innych osób (kserokopia odpisu prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty);

  15. W przypadku utraty dochodu należy dołączyć dokumenty potwierdzające ich utratę  tj. dokument określający utratę dochodu oraz wysokość utraconego dochodu ( PIT 11, świadectwo pracy);

  16. W przypadku uzyskania dochodu należy dołączyć: kserokopię umowy oraz zaświadczenie                          o dochodzie netto za drugi przepracowany miesiąc;

  17. W przypadku, gdy osoba uprawniona w 2014 r. nie otrzymała alimentów albo otrzymała                             je w wysokości niższej od ustalonej w orzeczeniu sądu, należy dołączyć zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o wysokości wyegzekwowanych alimentów;

  18. Jeżeli jeden z małżonków jest zameldowany w innej gminie należy dostarczyć zaświadczenie                     z tamtej gminy, że nie został złożony tam wniosek na świadczenie wychowawcze.

   

  Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego można również  pobrać ze strony internetowej:

  www.ostrorog.pl

  • Niezależnie od tego czy Państwo złożycie wniosek na świadczenie wychowawcze w miesiącu kwietniu, maju czy czerwcu 2016 roku, w/w świadczenie zostanie wypłacone  ze spłatą od miesiąca kwietnia br. Po złożeniu wniosku do 1 lipca br. świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone  z trzymiesięcznym wyrównaniem wstecz, natomiast wnioski złożone od 2 lipca br. wypłacane będą na bieżąco. 
  • Świadczenie wychowawcze wypłacane będzie w terminie do dnia 30, 31 każdego miesiąca  po otrzymaniu dotacji z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

Załączniki:

informator (otwórz)

informator rodzina (otwórz)

wniosek w formacie docx (otwórz)

wniosek w formacie pdf (otwórz)

 

UWAGA !!!

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrorogu informuje, że wnioski dotyczące świadczenia wychowawczego przyjmowane będą od 1 kwietnia 2016 roku w Punkcie Konsultacyjno  – Informacyjnym w godzinach urzędowania OPS-u, tj. w poniedziałki od godz. 8:00 do godz. 16:00, od wtorku do piątku od godz. 7:30  do godz. 15:30.

Dodatkowo informujemy, że wnioski dotyczące w/w świadczenia są dostępne na stronie internetowej UMiG Ostroróg. 

 

Poniżej prezentujemy wzór, jak prawidłowo wypełnić wniosek.

 • AQUANET
 • Przedszkole Miś Uszatek
 • Puszcza Notecka
 • Starostwo Powiatowe w Szamotułach
 • Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski
Urząd Miasta i Gminy Ostroróg
Wroniecka 14, 64-560 Ostroróg, woj. wielkopolskie
tel.: 61 2916565/ 61 29 31 710
fax: 61 2916597/ 61 29 31 712
email: Ostrorog_UMiG@wokiss.pl
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x