foto0 foto1 foto10 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6 foto7 foto8 foto9.jpg
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony Program - Urząd Miasta i Gminy Ostroróg.

 

Pobierz PDF

Program

 

- rodzina-strona.png

 Rodzina 500 plus w pigułce - zobacz

Informator - Rodzina 500 plus - zobacz

 

- plakat2.png

Program Rodzina 500 plus to nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków.
Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także na pierwsze lub
jedyne dziecko. To nawet 6.000 zł netto rocznego wsparcia dla dziecka. Świadczenie wychowawcze to wsparcie długofalowe. Program Rodzina 500 plus to systemowe wsparcie polskich rodzin.

 

- 500plus.jpg

 

 • Świadczenie wychowawcze – RODZINA 500 PLUS

   

  Do każdego wniosku o świadczenie wychowawcze należy dołączyć:

  1. Kserokopie dowodów osobistych rodziców dzieci;

  2. Kserokopie skróconego/pełnego aktu urodzenia dziecka/dzieci;

  3. Nr konta bankowego na wniosku.

  W przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze także na pierwsze dziecko dodatkowo należy dołączyć:

  4. Kserokopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;

  5. Kserokopię aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka w  przypadku osób samotnie wychowujących dziecko/dzieci;

  6. Zaświadczenia lub oświadczenia o dochodzie nieopodatkowanym za 2016 r. - Oświadczenie (stanowiące załącznik  nr  2  do  wniosku)  musi  być  podpisane    przez  wszystkich  pełnoletnich  członków  rodziny;

  7. Oświadczenie o wysokości osiągniętego dochodu w 2016 r., w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w formie ryczałtu lub karty podatkowej - Oświadczenie (stanowiące załącznik nr 3 do   wniosku) –  musi  być   podpisane   przez   wszystkich   pełnoletnich   członków   rodziny;

  8. Zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości osiągniętego dochodu w 2016 r. w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego  -  Oświadczenie (stanowiące załącznik nr 4 do wniosku) -  musi być podpisane przez wszystkich pełnoletnich członków rodziny;

  9. Kserokopia zaświadczenia właściwego organu gminy lub nakaz płatniczy za 2016 r. (w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego);

  10. Oświadczenia pełnoletnich członków rodziny o ilości miesięcy, w których dochód został osiągnięty w 2016 r.;

  11. Orzeczenie sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;

  12. Kserokopię wyroku orzekającego rozwód lub separację;

  13. Przekazy lub przelewy dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów w 2016 r. lub płaconych przez członka rodziny na rzecz innych osób (kserokopia odpisu prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty);

  14. W przypadku utraty dochodu należy dołączyć dokumenty potwierdzające ich utratę  tj. dokument określający utratę dochodu oraz wysokość utraconego dochodu ( PIT 11, świadectwo pracy);

  15. W przypadku uzyskania dochodu należy dołączyć: kserokopię umowy oraz zaświadczenie  o dochodzie netto za drugi przepracowany miesiąc;

  16. W przypadku, gdy osoba uprawniona w 2016 r. nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w orzeczeniu sądu, należy dołączyć zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o wysokości wyegzekwowanych alimentów;

  17. Jeżeli jeden z małżonków jest zameldowany w innej gminie należy dostarczyć zaświadczenie  z tamtej gminy, że nie został złożony tam wniosek na świadczenie wychowawcze.

Poniżej prezentujemy wzór, jak prawidłowo wypełnić wniosek.

 • AQUANET
 • Przedszkole Miś Uszatek
 • Puszcza Notecka
 • Starostwo Powiatowe w Szamotułach
 • Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski
Urząd Miasta i Gminy Ostroróg
Wroniecka 14, 64-560 Ostroróg, woj. wielkopolskie
tel.: 61 2916565/ 61 29 31 710
fax: 61 2916597/ 61 29 31 712
email: Ostrorog_UMiG@wokiss.pl
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x