foto0 foto1 foto10 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6 foto7 foto8 foto9.jpg
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony Władze - Urząd Gminy - Urząd Miasta i Gminy Ostroróg.

 

Pobierz PDF

Władze

 

Urząd Miasta i Gminy Ostroróg
ul. Wroniecka 14, 64-560 Ostroróg
tel. (061) 29 16 565, 29 31 710,
695 455 955
fax. (061) 29 16 597, 061 29 31 712
e-mail:Ostrorog_UMiG@wokiss.pl
internet:www.ostrorog.pl

Godziny pracy:

Poniedziałki 8:00-16:00
Wtorki, Środy, Czwartki, Piątki - 7:30-15:30

Burmistrz Miasta i Gminy Ostroróg
przyjmuje interesantów
we wtorki w godz. 13:00-16:00
oraz w czwartki w godz. 8:00-10:00

po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod nr 61 29 31 710 

Zastępca Burmistrza
przyjmuje interesantów
w środy w godz. 9:00-11:00

 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod nr 61 29 31 710 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Ostrorogu
Rafał Szorcz
przyjmuje interesantów
w piątki w godz.: 13:30-15:30

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Ostrorogu
Adam Kubasik

lub
Andrzej Bekasiak
przyjmują interesantów w środy
w godz. 11:00-12:00

 

 

TABLICA INFORMACYJNA URZĘDU

NAZWISKO

STANOWISKO

ZAKRES CZYNNOŚCI

NR POKOJU

Sławomir Szałata

Burmistrz

 

11

Janusz

Stanke

Zastępca Burmistrza/Sekretarz

 

13

Stanisław Żołądkowski

Inspektor

Stanowisko do spraw gospodarczych, utrzymania dróg, ochrony środowiska i leśnictwa: zimowe utrzymanie dróg, zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów, zadania z zakresu utrzymania terenów zielonych.

 

26


Beata Szulc
 Joanna Nowakowska

 

Skarbnik

Kierownik Referatu 

Kierowanie Referatem Finansowym, opracowywanie projektów budżetu, nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu gminy

 

 

Kierowanie Referatem Organizacyjnym i Spraw Pracowniczych, obsługa sekretariatu, promocja gminy

 

16

 

 

12

Jolanta Konieczna

Inspektor

Księgowość budżetowa

15

Ewelina Hoffmann-Kociemba 

Podinspektor 

 Księgowość budżetowa

15 

Bernadeta Słupińska

Podinspektor


sprawy kadrowe, BHP, prowadzenie spraw obronnych, archiwum zakładowe, inwentaryzacja, sprawy wojskowe

3

Jolanta Greczka

Inspektor


księgowość: podatki i opłaty lokalne,  opłata skarbowa, środki transportowe

14

Elżbieta Brzóska

 

Inspektor


wymiar i pobór podatków, prowadzenie ewidencji podatników, użytkowanie wieczyste

 

 

14

 

Alina

Śliwińska

Podinspektor

sprawozdawczość budżetowa, rozliczenia z tytułu podatku od towarów i usług VAT, rozliczenia z tytułu kanalizacji, zwrot podatku akcyzowego

14


Joanna
Dworek 

 

 

 

Małgorzata Białasik

Z-ca Kierownika USC

 

 

Inspektor

prowadzenie spraw z zakresu USC
 

 


ewidencja ludności i dowodów osobistych, ewidencjonowanie i prowadzenie rejestru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

3

 

 

3

Agnieszka Cembrowicz

Kierownik Referatu


Kierowanie Referatem Gospodarki Przestrzennej i Rozwoju Lokalnego, zadania z zakresu ochrony środowiska, gospodarki odpadami i gospodarki ściekowej, rolnictwa, budowa i modernizacja dróg, zajęcie pasa drogowego, zwalczanie zaraźliwych chorób zwierzęcych

21

Agnieszka Kuligowska

Podinspektor


prowadzenie spraw związanych z dokonywaniem zamówień publicznych, inwestycje, ewidencja działalności gospodarczej, sprawy związane z oświetleniem ulicznym,  wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu

22

Paweł Białasik

Inspektor


planowanie przestrzenne, obrót nieruchomościami, podziały i rozgraniczenia, budownictwo

22

Liliana Kaszkowiak

Inspektor


sprawy z zakresu oświaty, wydawanie zezwoleń na organizację imprez masowych, realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej, rekreacji i wypoczynku, przygotowywanie decyzji administracyjnych dotyczących kosztów kształcenia młodocianych pracowników

25

Magdalena Kaszkowiak/ 

Monika 

Pospieszna

Inspektor /

 

Referent

zapewnienie obsługi administracyjnej Rady, jej komisji i jednostek pomocniczych, promocja gminy

32

 

   

W urzędzie zatrudnionych jest 4 pracowników obsługi

UMiG Ostroróg
  • AQUANET
  • Przedszkole Miś Uszatek
  • Puszcza Notecka
  • Starostwo Powiatowe w Szamotułach
  • Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski
Urząd Miasta i Gminy Ostroróg
Wroniecka 14, 64-560 Ostroróg, woj. wielkopolskie
tel.: 61 2916565/ 61 29 31 710
fax: 61 2916597/ 61 29 31 712
email: Ostrorog_UMiG@wokiss.pl
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x